تبلیغات اینترنتیclose
پیچک ( شهاب مقربین )
پیچک ( شهاب مقربین )
شعر و ادب پارسی


پیچک ( شهاب مقربین )
شعر و ادب پارسی

Email : pichak.sher@yahoo.com

در سال ۱۳۳۳ در اصفهان متولد شد و سرودن شعر را از دهه پنجاه آغاز کرد. از او هفت مجموعهٔ شعر چاپ شده و یک مجموعه نیز آمادهٔ چاپ دارد. کتاب «رویاهای کاغذی ام» در برگیرندهٔ گزیدهٔ شعرهای اوست. کتاب «کنار جادهٔ بنفش کودکی ام را دیدم» جایزهٔ شعر کارنامه را از آن خود کرد. بسیاری از شعرهای او تا کنون به زبان های انگلیسی، سوئدی، کردی و ترکی ترجمه شده است. آثار ایشان عبارتند اندوه پروازها*** گام‌های تاریک و روشن*** کلمات چون دقیقه ها*** کنار جادهٔ بنفش کودکی ام را دیدم*** این دفتر را باد ورق خواهد زد*** رویاهای کاغذی ام*** سوت زدن در تاریکی*** کسی به در کوبید***