پیچک ( شهاب مقربین )

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- مثل یک خوشه ی انگور(شهاب مقربین)
- از میان جمله ی آدم ها(شهاب مقربین )
- دنبال دو کلمه می گشتم(شهاب مقربین)
- در میدان ساعت خودکارش را روی (شهاب مقربین)
- اگر زمین بر مداری دیگر می‌گشت(شهاب مقربین)
- هر روز که می‌گذرد(شهاب مقربین )
- درها و کوبه‌ها شبیهِ هم(شهاب مقربین)
- این شعرها که نوشتم برای تو (شهاب مقربین)
- ای کاش درخت بودم(شهاب مقربین)
- شاید که باقیِ روز(شهاب مقربین)
- گاهی صخره‌ها هم گریه می‌کنند(شهاب مقربین)
- اگر دري ميان ما بود(شهاب مقربین)
- روياها نيز پير مي‌شوند(شهاب مقربین)
- بلند شو می‌خواهم تکه ساحلی (شهاب مقربین)
- میل گم شدن در من پیدا شده ست(شهاب مقربین)
- خانه هنوز هست(شهاب مقربین )
- در دو سوی تُشَک ایستاده‌اند(شهاب مقربین)
- گاهی صخره‌ها هم گریه می‌کنند(شهاب مقربین )
- ومن آویخته از طناب بودم (شهاب مقربین)
- مي‌خواستم دنيا را عوض كنم(شهاب مقربین)
- دیدارهای تازه(شهاب مقربین )
- گلی هرجایی آبت را نوشیده(شهاب مقربین)
- ‏جای پایت را برف پنهان کرد(شهاب مقربین)
- هر شب شبحی می‌آید ... ( شهاب مقربین)
- از پنجره‌ات نگاه کن(شهاب مقربین)
- از میان جمله‌ی آدم‌ها(شهاب مقربین)
- من آویخته از طناب بودم و(شهاب مقربین)
- آخ ! پیشانی‌ام(شهاب مقربین)
- چرا بترسم از فصل‌ها(شهاب مقربین )
- سراسیمه سرمی‌زنم(شهاب مقربین)
- نمی‌توانم با کلاشینکف (شهاب مقربین )
- در را به رویم بستید(شهاب مقربین)
- اعتراف می‌کنم هرچه کردم اشتباه بود(شهاب مقربین)
- زمانی‌ست که از کلمات خسته‌ام(شهاب مقربین )
- چترش را گشوده بود(شهاب مقربین)
- بدمستی می‌کنم(شهاب مقربین)
- روياي هر نيمه‌شبم(شهاب مقربین )
- درونم را مي‌كاوم درونم را مي‌كاوم(شهاب مقربین)
- ديوارهاي ماسه‌اي(شهاب مقربین)
- در دو سوی تُشَک ایستاده‌اند(شهاب مقربین )
- دستم را دراز مي‌كنم(شهاب مقربین)
- من دُن‌کیشوت نیستم( شهاب مقربین )
- هر از گاهي مي‌خنديم(شهاب مقربین)
- در میدان ساعت خودکارش را روی (شهاب مقربین)
- از روزي به دامن روزي (شهاب مقربین)
- ايستادن در ساحلی که ایستاده ست(شهاب مقربین)
- نقابي كه داشتم برداشتم(شهاب مقربین )
- با برف خواهم باريد(شهاب مقربین )
- شب تنها نيست(شهاب مقربین)
- سال‌ها بود در را مي‌كوفتم(شهاب مقربین)
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد