مثل یک خوشه ی انگور(شهاب مقربین) - سه شنبه 24 بهمن 1391
از میان جمله ی آدم ها(شهاب مقربین ) - سه شنبه 24 بهمن 1391
دنبال دو کلمه می گشتم(شهاب مقربین) - سه شنبه 24 بهمن 1391
در میدان ساعت خودکارش را روی (شهاب مقربین) - سه شنبه 24 بهمن 1391
اگر زمین بر مداری دیگر می‌گشت(شهاب مقربین) - سه شنبه 24 بهمن 1391
هر روز که می‌گذرد(شهاب مقربین ) - سه شنبه 24 بهمن 1391
درها و کوبه‌ها شبیهِ هم(شهاب مقربین) - سه شنبه 24 بهمن 1391
این شعرها که نوشتم برای تو (شهاب مقربین) - سه شنبه 24 بهمن 1391
ای کاش درخت بودم(شهاب مقربین) - سه شنبه 24 بهمن 1391
شاید که باقیِ روز(شهاب مقربین) - سه شنبه 24 بهمن 1391
گاهی صخره‌ها هم گریه می‌کنند(شهاب مقربین) - سه شنبه 24 بهمن 1391
اگر دري ميان ما بود(شهاب مقربین) - سه شنبه 24 بهمن 1391
روياها نيز پير مي‌شوند(شهاب مقربین) - سه شنبه 24 بهمن 1391
بلند شو می‌خواهم تکه ساحلی (شهاب مقربین) - سه شنبه 24 بهمن 1391
میل گم شدن در من پیدا شده ست(شهاب مقربین) - سه شنبه 24 بهمن 1391
خانه هنوز هست(شهاب مقربین ) - سه شنبه 24 بهمن 1391
در دو سوی تُشَک ایستاده‌اند(شهاب مقربین) - سه شنبه 24 بهمن 1391
گاهی صخره‌ها هم گریه می‌کنند(شهاب مقربین ) - سه شنبه 24 بهمن 1391
ومن آویخته از طناب بودم (شهاب مقربین) - سه شنبه 24 بهمن 1391
مي‌خواستم دنيا را عوض كنم(شهاب مقربین) - سه شنبه 24 بهمن 1391
دیدارهای تازه(شهاب مقربین ) - سه شنبه 24 بهمن 1391
گلی هرجایی آبت را نوشیده(شهاب مقربین) - سه شنبه 24 بهمن 1391
‏جای پایت را برف پنهان کرد(شهاب مقربین) - سه شنبه 24 بهمن 1391
هر شب شبحی می‌آید ... ( شهاب مقربین) - سه شنبه 24 بهمن 1391
از پنجره‌ات نگاه کن(شهاب مقربین) - سه شنبه 24 بهمن 1391
از میان جمله‌ی آدم‌ها(شهاب مقربین) - سه شنبه 24 بهمن 1391
من آویخته از طناب بودم و(شهاب مقربین) - سه شنبه 24 بهمن 1391
آخ ! پیشانی‌ام(شهاب مقربین) - سه شنبه 24 بهمن 1391
چرا بترسم از فصل‌ها(شهاب مقربین ) - سه شنبه 24 بهمن 1391
سراسیمه سرمی‌زنم(شهاب مقربین) - سه شنبه 24 بهمن 1391
صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد